Valta kuuluu kansalle - puolue toivottaa kaikille oikein hyvää juhannusta!

 

 

 

 

Kutsu VKK:n nykyisille ja entisille puolueaktiiveille

Hyvää alkanutta kevättä kaikille Valta kuuluu kansalle puolueen toiminnassa  mukana olleille ihmisille!

Haluaisimme alkuun kiittää teitä kaikkia siitä korvaamattomasta tuesta minkä olette puolueen tukijäseninä antaneet puolueelle sen alkuvuosina. Puolueen toiminta ei olisi ollut mahdollista ilman teitä.

Vaikka kaikki asiat eivät olekaan menneet kuten moni olisi toivonut ja saimme kokea suurtakin pettymystä eduskuntavaalien aikaisiin tapahtumiin, tilanne ei jäänyt toivottomaksi.

Kuten olette voineet uutisista lukea puolueelle on valittu uusi hallitus AVI:n valtuuttamassa ylimääräisessä puoluekokouksessa. Puolueen lainvoimaa vailla olevaan tilaan saatiin oikeuden päätös, jonka myötä olemme voineet uudella kokoonpanolla lähteä selvittämään puolueen laiminlyötyä tilaa. Uuden hallituksen jäsenet ovat puheenjohtaja Antti Asikainen ja varapuheenjohtajat Dawson Clay, Jarmo Ylinen sekä Lauri Louhivirta eli kaikki ovat pitkäaikaisia puolueaktiiveja. 

Selvitystyössä ollaan päästy hyvin alulle ja kokonaisuus huomioiden olemme varsin toiveikkaita siitä, että puolue saadaan uudelleen jaloilleen.

Paikallisyhdistyksistä tähän mennessä noin 20 kpl on osoittanut kiinnostuksensa jatkaa toiminnassa mukana. Kiinnostusta vaikuttaa olevan myös laajemmin puolueen mahdollisuuksiin. Joten uusia tukiyhdistyksiä tulee todennäköisesti tämän vuoden aikana muodostumaan.

Puolue sai alkunsa kansanliikkeen hengessä ja se olikin merkittävässä roolissa pitämässä ääntä koronavuosien aikana perustuslaillisten oikeuksien puolesta. Puolueen kautta moni samanmielinen löysi toisensa ja pääsi verkostoitumaan keskenään ja tukemaan toisiaan vaikeina aikoina.

Vaikka ilmapiiri yhteiskunnassa on vapautunut paljon pandemiavuosista, meillä ei valitettavasti ole takeita siitä, etteikö tulevaisuudessa yhtälailla meidän perustuslakia ja tasavaltamme tilaa yritettäisi horjuttaa ylikansallisten toimijoiden ja suurkorporaatioiden intressien toimesta. Tämän saimme ensikädessä todistaa pandemian aikana, kun pakkorokotuksia ja sulkuja toteutettiin vapauksiemme rajoittamiseksi.

Näkisimme ensiarvoisen tärkeänä, että maassamme on puolue, joka toimii erillään valtavirta politiikasta kansanläheisesti. VKK:lla on hyvät mahdollisuudet olla puolue, joka tuo ääntä suomalaisille tärkeistä asioista, jotka jäävät huomiotta valtapuolueilta.

Puolueena VKK:lla on ainutlaatuinen tilaisuus tarjota alusta kansalaistyölle maan asioiden parantamiseksi. Antamaan mahdollisuus ihmisille päästä vaihtamaan ajatuksia, debatoimaan aiheita ja tuoda työnsä hedelmät laajempaan kansantietouteen. Puhtaan poliittisen työn lisäksi ajattelemme, että puolue voi olla tukemassa etenkin paikallisyhdistysten kautta erinäisiä omavaraisuutta ja yhteiskunnan hyvinvointia edistäviä projekteja.

Maassamme on tällä hetkellä ongelmia monella sektorilla. Ongelmien selvittämiseksi tahdomme olla tarjoamassa ratkaisuja. Etenkin maatalous ja pienyrittäjät sekä perustuslaki tarvitsevat puolustajia. Yksin emme pysty tähän, mutta jäsentemme tuella se on varmasti saavutettavissa. Uskomme, että kansan keskuudesta löytyvät ne aidot ratkaisun avaimet maan nykyisiin ongelmiin ja puolueena haluamme olla auttamassa kansalaisia verkostoitumaan paremmin ratkaisujen löytämiseksi.

Kansanliike, joka syntyi melkein tukahtui, mutta ei sammunut. Samainen kipinä on edelleen se muutosvoima, jota maamme tarvitsee tulevaisuuteen.

Jotta pääsemme alkuun tässä kaikessa meidän on selvitettävä moniko meistä on edelleen mukana puolueen toiminnassa. Pyydämme teitä vastaamaan tähän sähköpostiin tai maksamaan suoraan tukijäsen maksun, jotta tiedämme ketkä ovat halukkaita osallistumaan puolueen uudelleen rakentamisessa. 

Edellisessä  puoluekokouksessa päätimme pitää tukijäsenmaksun samana eli 20 €/vuosi. Lisäksi tavoitteena on lisätä varsinaisten jäsenten määrää kesään mennessä. Varsinaisille jäsenille jäsenmaksu on 50€ ja paikallisyhdistykset voivat ehdottaa heitä puolueen hallitukselle liitettäväksi puolueeseen.

Kun saamme jäsentietoja päivitettyä, voimme hahmotella puolueorganisaation runkoa, jota olemme miettineet alustavasti tukiyhdistysten ja työryhmien ympärille.

Uusi puolueen sivusto löytyy osoitteesta vkkpuolue.fi

Ystävällisin terveisin,

Valta kuuluu kansalle - puoluejohto

puoluetoimisto@vkkpuolue.fi

 

 

VKK toivottaa hyvää Vappua jokaiselle suomalaiselle!

Haluamme tehdä työtä sen eteen, että jokainen suomalainen voi elää itsellistä elämää, elättää oman perheensä ja jättää hyvinvoinnin perinnöksi seuraavalle sukupolvelle.
Kansamme on  elänyt ennenkin vaikeita aikoja ja aina noussut pohjalta kansakuntien huipulle ahkeruutensa ja neuvokkuutensa avulla. Vaikeudet ja pimeät ajat ovat tarkoitettu voitettavaksi ja me voitamme ne yhtenä miehenä!
Meillä on paljon annettavaa maailmalle, ainutlaatuisia keksintöjä, puhtaan ja rikkaan maamme tuotteita. 
Olemme taitavia rauhan rakentajia ja siinä meitä juuri nyt tarvitaan!
Puolueena VKK on kansan palveluksessa kansamme menestymiseksi.

Eläköön Suomi!
 

 

 

Lehdistötiedote

 
 VKK Lehdistötiedote 24.3.2024


Aluehallintoviranomaisen valtuuttamana Valta Kuuluu Kansalle – puolue on eilen lauantaina 23.3.2024 järjestänyt ylimääräisen puoluekokouksen. Ano Turtiaisen 6.2.2023 järjestämän ylimääräisen kokouksen päätökset ja nimenkirjoittajat Helsingin käräjäoikeus on 7.11.2023 todennut yhdistyslain 33 momentin nojalla mitättömiksi ja tämä on astunut lainvoimaiseksi 7.3.2024, joten puolueessa ei ole ollut lainvoimaista hallitusta sen jälkeen. Myöskään jäsenten uusiin kokousvaatimuksiin puolue ei vastannut tai mihinkään viranomaisten yhteydenottoihin.

Aluehallintoviranomaisen valtuuttamassa eilisessä kokouksessa puolueeseen valittiin uusi lainvoimainen hallitus. Kokoukseen osallistui yhdeksän varsinaista jäsentä. Uuden puoluehallituksen jäsenet ovat puheenjohtaja Antti Asikainen, 1. varapuheenjohtaja Dawson Clay, 2. varapuheenjohtaja Jarmo Ylinen sekä 3. varapuheenjohtaja Lauri Louhivirta. Lauri Louhivirta valittiin myös puoluesihteeriksi. Puoluehallituksen kokoonpanon on tarkoitus olla väliaikainen ja uusi pidempiaikainen kokoonpano valitaan kesän puoluekokouksessa.

Puolue sanoutuu irti Ano Turtiaisen yksin omalla nimellään tekemistä laittomista toimista puolueen nimen takana. Samoin hänen henkilökohtaisista Venäjä – yhteyksistään, jotka eivät edusta puolueen linjaa tai arvoja. Uusi hallitus selvittää viranomaisten kanssa puutteelliset viranomaisilmoitukset mm. VTV: kanssa. Lisäksi uusi hallitus päättää mahdollisten rikosilmoitusten tekemisestä, mikäli näkee tämän aiheelliseksi. Esimerkiksi puolueen rekisteritietoja ja nimeä on muutettu ilman lainvoimaa olevia nimenkirjoittajia.

- Voidaan nyt todeta lainvoimaisen ylimääräisen puoluekokouksen jälkeen, että valta on nimensä mukaisesti palautettu kansalle ja tehty oikeutta jäsenille, tukijäsenille ja tuhansille ihmisille jotka olivat alussa rakentamassa puoluetta kansanliikkeen hengessä. Tästä eteenpäin jatketaan puolueen arvojen palauttamisella ja vahvistamisella, jotka olivat puolueettomuus ja suomalaisen kansallisaatteen, maaseutujen ja yrittäjyyden tukeminen. Perustuslailliset sekä ihmisoikeudelliset teemat, kertoo puheenjohtaja Asikainen.


Ystävällisin terveisin,

Antti Asikainen
Valta Kuuluu Kansalle
Puheenjohtaja


 Puheenjohtaja Asikainen maaliskuun puoluekokouksessa