”Keskeistä kaikessa puolueen toiminnassa on nimensä mukaisesti demokratian perimmäinen periaate ja tunnuslause; Valta kuuluu kansalle.
Puolueen tavoitteena on lisätä suoraa demokratiaa esimerkiksi kansanäänestysten muodossa. Demokratiamme ei ole vielä valmis, vaan siinä on vielä hyvinkin paljon kehittämisen varaa. Suomea on johdettava kansalaisten enemmistön tahdon mukaisesti perustuslain pohjalta. Kansan johtajien on palveltava kansaa eikä toisin päin.”

Lämpimästi tervetuloa Valta kuuluu kansalle -puolueen nettisivuille!

Yllä oleva lainaus on puolueen yleisohjelmasta. Tutustu siihen tarkemmin ja lue lisää puolueen arvoista, pääperiaatteesta ja politiikkaohjelmista.

Valta kuuluu kansalle - puolueen keskeisimpiä arvoja ovat vapaus, sananvapaus, omistamisen vapaus, yhtäläinen ihmisarvo, henkilökohtainen koskemattomuus, aito demokratia, avoimuus, rehellisyys, reiluus ja hyväntahtoisuus.

Puolue haluaa rakentaa kansamme keskuuteen hyväksyvää ja kannustavaa ilmapiiriä ja olla koko kansan puolue.

Puolueohjelma linkki
Puolueen säännöt linkki
Puoluehallitus linkki

Valta kuuluu kansalle - puolueessa toimitaan ensisijaisesti tukijäseninä ja paikallisten tukiyhdistysten kautta. Tukiyhdistyksen kautta tukijäsenet voivat vaikuttaa puolueen paikalliseen ja vaalipiirikohtaiseen päätöksentekoon ja siten muun muassa vaalien ehdokasasetteluun. Tukijäsen voi tulla valituksi kunnanvaltuustoon, aluevaltuustoon, kansanedustajaksi tai vaikka puolueen edustajaksi europarlamentissa. Tukiyhdistyksissä on mahdollisuus myös osallistua esimerkiksi paikallisiin omavaraisuus- ja yhteiskunta projekteihin. 

Tukijäseniksi ja varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä vain Suomen kansalaiset ja sellaiset ulkomaalaiset, joilla on kotipaikka Suomessa, sekä puolueen paikallisyhdistyksiksi sellaiset yhdistykset, joissa on jäseninä vain edellä mainittuja henkilöitä. Tukiyhdistykset voivat esittää ehdokkaita puolueen varsinaiseen jäsenistöön.

 

Puolueen historia

Valta kuuluu kansalle - puolueen (VKK) perustivat kansanedustaja Ano Turtiainen, Ilkka Tiainen, Jarno Vähäkainu ja Suvi Ahonen kesäkuussa 2021 ja yhdistysrekisteriin se merkittiin 22.7.2021. Puoluerekisteriin puolue merkittiin 2.9.2021. Oikeusministeriö on hyväksynyt puolueen säännöt sekä puolueohjelman 9.8.2021. Tarvittava määrä kannattajailmoituksia (5000) saatiin kokoon yhdessä päivässä 11.8.2021. 

Valta Kuuluu Kansalle - puolue rakentui koronavuosien aikaan syntyneeseen epävakaaseen ilmapiiriin tukemaan kansan perustuslaillisia oikeuksia. Kansanliikkeen hengessä toimien, alkuvuodesta 2022 aluevaaleissa puolue sai aluevaltuustoihin 10 edustajaa vain parin kuukauden kovalla vaalikampanjalla. Se oli suuri voitto uudelle puolueelle, ja puolue sai silloin merkittävää näkyvyyttä myös valtakunnallisessa mediassa. Kesään mennessä puolueen tukijäsenmäärä oli kasvanut jo lähes 4000 henkeen ja paikallisosastoja oli syntynyt yli 40 kpl.

Maaliskuussa 2024 puolueeseen valittiin uusi puoluehallitus. Puoluehallituksen jäsenet ovat puheenjohtaja Antti Asikainen, 1.varapuheenjohtaja Dawson Clay, 2.varapuheenjohtaja Jarmo Ylinen sekä 3.varapuheenjohtaja Lauri Louhivirta. Puoluesihteeriksi valittiin Lauri Louhivirta.


Puolueen tulevaisuuden näkymät

Kuten puolueohjelman jo heti alusta löytyvät hyveet kuvaavat, puolueen tulee edustaa sen kirjoitettuja periaatteita; kannustaa ihmisiä toimimaan moraalisesti oikein toisia kohtaan ja rakentaa sellaista yhteiskuntaa mitä se edustaa omissa arvoissaan.  Koska nykyinen yhteiskunta on rappeutunut monilla eri tavoilla, puolueen tulee näyttää näissä parempaa esimerkkiä.

Vapaus on päämääristä tärkein, unohtamatta sen rinnalla vastuuta ja epäitsekkyyttä. "Kaikki minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille"

Puolueen päämäärinä on pitää kiinni ja puolustaa yhteiskunnan perustuslaillisia ja ihmisläheisiä rakenteita, jotka ovat kansan hyvinvoinnille välttämättömiä. Viisauden ja oikeudenmukaisuuden tulee olla valtion johdon kirkkain hyve. 

Järkevä säilyttäjä ja rohkea uudistaja; se mikä toimii kansan hyvinvointia vastaan, on muututtava.

Suomen kansallisomaisuus on turvattava ja pidettävä sen oikeudet omalla kansalla.

Yrittäjyyden ja maatalouden asema on saatava arvoiselleen tasolle yhteiskunnan tukipilareina.

Valtion on oltava mukana kansainvälisessä kanssakäymisessä, mutta silti isänmaallinen pitäen kiinni suomalaisten edusta.

Suomessa tulee nostaa kansallishenki ja hyvinvointi korkealle, niin yhteiskuntana kuin ihmisinä.

Valta Kuuluu Kansalle ei ole koskaan ollut tavallinen puolue, vaan jo mainittu kansanliike. Sen ideana on olla puoluetta laajempi kokonaisuus ja esimerkiksi paikallisyhdistysten kautta tukea ja kehittää yhteisöllistä ja omavaraista toimintaa.
Tulevaisuuden suunnitelmissa on, että VKK laajenee myös erillisiksi osuuskunta tyylisiksi kokonaisuuksiksi, joissa voidaan edellämainittuja tavoitteita toteuttaa tehokkaammin. 

Kokonaisuutena Valta Kuuluu Kansalle - liikkeen tulevaisuuden näkymät ovat valoisat.

 

 

puoluetoimisto@vkkpuolue.fi

https://vkkpuolue.fi  


Valta kuuluu kansalle r.p.

Y-tunnus: 3217570-2